Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
2xper
Länkar
f a s t
Vilse i andra medier
f f t t
Nyheter
Kallelse till LiTHe Vilses årsmöte 2023
2023-09-16 av Emil Grehn
Härmed är alla medlemmar i LiTHe Vilse kallade till årsmötet 2023. Mötet kommer äga rum i sal BL32, B-huset, Campus Valla kl. 20.00 den 9:e oktober 2023.

Rösträtt har alla som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet samt fyller minst 16 år under 2023. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 2:a oktober. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör av dig i första hand till kassören och i andra hand till någon annan i styret.

På årsmötet kommer motioner som inkommit till lithevilse@gmail.com innan kl 18.00 den 1:a oktober behandlas, under förutsättning att de är skrivna av en medlem i LiTHe Vilse.

Utöver det kommer verksamhetsberättelse, budgetuppföljning och revisionsberättelse för föregående år att behandlas.

Sittande styrelsen kommer också presentera förslag på budget och verksamhetsplan för verksamhetsår 2023/2024.

Verksamhetsplan och budget tillsammans med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budgetuppföljning för verksamhetsåret 2022/2023 kommer att finnas tillgängligt i filarkivet, samt länkas från denna kallelse senast den 2:a oktober.


Styret bjuder på utsökt fika! Anmäl dig gärna till mötet för att vi lättare ska kunna beräkna fika-åtgång.

Varmt välkomna!

Budgetuppföljning 2022/2023 (Själva uppföljningen ligger i en egen flik)
Ekonomisk uppföljning NSM
Revisionsberättelse 2022/2023
Verksamhetsberättelse 2022/2023

Verksamhetsplan 2023/2024
Budget 2023/2024

Dagordning
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108