Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
2xper
Länkar
f a s t
Vilse i andra medier
f f t t
Nyheter
Kallelse till Extra Årsmöte
2022-11-28 av Tove Ekström
Härmed är alla LiTHe Vilses medlemmar kallade till ett extra årsmöte.

NSM gick med en vinst som ser ut att landa på ungefär 25 000 kr. På årsmötet bestämdes det att om vinsten överstiger 10 000 kr ska ett extra årsmöte hållas där beslut om vad som ska göras med vinsten ska tas.

Därför kommer vi hålla ett extra årsmöte den 12/12 kl. 20.00. Mötet kommer hållas i NOBEL (BL 32) i B-huset, Campus Valla. Här anmäler du dig.

Rösträtt har alla som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet och som fyllt 16 under 2022. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 5:e december. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör du i första hand av dig till kassören.

Under mötet kommer endast NSM-vinsten att behandlas, se dagordningen nedan.

Tanken är att vi inför mötet ska samla in idéer för att på mötet sedan diskutera dessa och slutligen besluta om vinsten. Så om du har en idé om vad pengarna borde gå till, fyll i vårt formulär.

Varmt välkomna!Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 6. Fastställande av föredragningslista.
§ 7. Diskussion angående användning av vinst från NSM.
§ 8. Mötet avslutas.
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108