Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
2xper
Länkar
f a s t
Vilse i andra medier
f f t t
Nyheter
Kallelse till LiTHe Vilses årsmöte 2022
2022-09-19 av Tove Ekström

Härmed är alla medlemmar i LiTHe Vilse kallade till årsmötet 2022. Mötet kommer äga rum i A1 i A-huset på Campus Valla kl. 20.00 den 10 oktober 2022.

Rösträtt har alla som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet och som fyllt 16 under 2022. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 3:e oktober. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör av dig i första hand till kassören och i andra hand till någon annan i styret.

På årsmötet kommer motioner som inkommit till lithevilse@gmail.com innan den 3:e oktober behandlas, under förutsättning att de är skrivna av en medlem i LiTHe Vilse.

Utöver det kommer verksamhetsberättelse, budgetuppföljning och revisionsberättelse för föregående år att behandlas.

Sittande styrelsen kommer också presentera förslag på budget och verksamhetsplan för verksamhetsår 22/23.

Verksamhetsplan och budget tillsammans med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budgetuppföljning för verksamhetsåret 2021/2022 kommer att finnas tillgängligt i filarkivet senast den 3 oktober.


Styret bjuder på gott fika! Anmäl dig gärna till möte för att vi lättare ska kunna beräkna fika-åtgång.

Varmt välkomna!

Budget
Budgetuppföljning
Dagordning
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108