Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
2xper
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Nyheter
Kallelse till LiTHe Vilses årsmöte 2021
2021-09-07 av Johan Hagströmer

Härmed är alla medlemmar i LiTHe Vilse kallade till årsmötet som kommer att äga rum i A1 i A-Huset på Campus Valla kl. 20.00 den 11 oktober 2021.

Dagordningen hittar du här.

Rösträtt har all som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet och som har fyllt 16 under 2021. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 4 oktober. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör av dig i första hand till kassören och i andra hand till någon annan i styret.

På årsmötet kommer motioner som inkommit till lithevilse@gmail.com innan den 4 oktober behandlas under förutsättning att de är skrivna av en medlem i LiTHe Vilse.

Utöver det kommer verksamhetsberättelsen för föregående år behandlas och sittande styrelses förslag på budget och verksamhetsplan.

Verksamhetsplan och budget tillsammans med föregående års verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021 kommer att finnas tillgängligt i filarkivet senast den 3 oktober.

PS
Pågrund av den rådande pandemin kan vi inte utesluta att årmötet kommer ske på distans. Grundtanken är att försöka boka en stor sal på campus Valla så tillräckligt avstånd kan hållas. Går inte de och/eller att smittotalen är höga kommer troligtvis en digital lösning användas, så som Zoom.

VARMT VÄLKOMMNA!


DOKUMENT
Dagordning

Uppdaterad budget och verksamhetsplan
Verksamhetsplan 21/22 version 2
Budget 21/22 version 2

Verksamhetsbeträttelse 2020-2021
Budgetuppföljning 2020-2021
Revisionsberättelse 2020-2021

Ej aktuell verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan 21/22 ver 1
Budget 21/22 ver 1


Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108