Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Nyheter
Beslut från årsmötet
2018-10-29 av Agnes Westerberg

Den 18e oktober hade föreningen årsmöte i OL2. Där var det en del beslut som klubbades igenom. De förslag till stadgeändringar som styrelsen hade tagit fram röstades ja till och nu hittar man en uppdaterad version av stadgarna i filarkivet.

Utöver stadgeändringarna var det två inkomna motioner som röstades igenom. Den ena handlar om att förlägga valmötet i relativt god tid innan maj månad för att ge den nya styrelsen chansen till att ha gott om tid för att genomföra en budget samt verksamhetsplan inför deras verksamhetsår.

Den andra motionen som röstades ja till handlar om att skapa en möjlighet för medlemmar att skapa spontanevenemang med ekonomisk stöttning av vilse (det kommer en ny budget inom en snar framtid som visar hur denna nya motion kommer budgeteras). Förslaget på hur blanketten ser ut godkändes och kan användas av medlemmar i LiTHe Vilse så snart budgeten är färdigställd. Vi vill få in blanketten till lithevilse@gmail.com senast 1 vecka innan arrangemanget har planerats att genomföras. Men vet man med sig att det är ett större arrangemang så är det att rekommendera att skicka in blanketten i god tid för att underlätta för alla parter.

Mer konkret information finns i filarkivet (du kommer åt det när du är inloggad).

/Styret 18/19
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108