Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Info

Tidpunkt

2019-10-14 20:00:00

Samlingsplats

Alsättergatan 9C(OL1)
Visa stor karta

Ansvariga

Henrik Eklund

Arrangemang

Årsmötet

Härmed är alla medlemmar i LiTHe Vilse kallade till årsmötet som kommer att äga rum på Alsättersgatan 9c(OL1) kl. 20.00 den 14 oktober.

Dagordningen hittar du här.

Rösträtt har all som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet och som har fyllt 16 under 2019. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 7 oktober. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör av dig i första hand till kassören och i andra hand till någon annan i styret.

På årsmötet kommer motioner som inkommit till lithevilse@gmail.com innan den 7 oktober behandlas under förutsättning att de är skrivna av en medlem i LiTHe Vilse.

Utöver det kommer verksamhetsberättelsen för föregående år behandlas och sittande styrelses förslag på budget och verksamhetsplan.

Styret 19/20 har föreslagit en ändring av stadgarna som finns länkad till nedan.

Verksamhetsplan och budget tillsammans med föregående års verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018/2019 kommer att finnas tillgängligt i filarkivet senast den 6 oktober.

Dokument
Dagordning
Verksamhetsplan
Budget
Stadgeändring

Budgetuppföljning 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2018-2019


Det bjuds på fika!

Välkommen!
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108