Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Info

Tidpunkt

2018-10-18 20:00:00

Samlingsplats

OL2
Visa stor karta
Arrangemang

Årsmöte

LiTHe Vilses medlemmar bjuds härmed in till föreningens årsmöte torsdagen den 18e oktober, med start klockan 20:00 i OL2 (Alsättersgatan 7C).

Vi kommer att gå igenom föregående verksamhetsår samt planera inför det nya. Dessutom kommer styrelsen att bjuda på fika!

Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd för mötet
§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§6 Dagordningens godkännande
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid som revisionen avser
§9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§11 Mötets avslutande

Handlingar inför mötet - verksamhetsplan, förvaltningsberättelse, motioner mm - kommer finnas tillgängliga i filarkivet senast onsdagen 10e oktober.
Filarkivet går att komma åt om du är inloggad.

Eventuella motioner ska skickas till lithevilse@gmail.com senast onsdag 10e oktober. Rösträtt har alla medlemmar för verksamhetsåret 18/19, vilket innebär att medlemsavgiften ska ha betalats in senast onsdag 10e oktober.

OBS: Se nyheten ”Kallelse årsmöte 2018-10-18” för att se vilka förslag på stadgeändringar som styrelsen presenterar.

Uppdatering:
Möteshandlingar finns här.

Varmt välkomna!
/Styret 18/19
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108