Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
2xper
Länkar
f a s t
Vilse i andra medier
f f t t
Nyheter
Kallelse till Valmötet 2023
2023-03-26 av Tove Ekström
Härmed är alla medlemmar i LiTHe Vilse kallade till Valmötet den 17:e april kl. 20:00 på Alsättersgatan 9C (OL1).

Observera att platsen kan komma att ändras p.g.a. renovering.

På valmötet väljs nästa läsårs styrelse, valberedning och revisor in.

På valmötet kommer också motioner som inkommit till lithevilse@gmail.com innan den 10:e april behandlas, under förutsättning att de är skrivna av en medlem i LiTHe Vilse.

Rösträtt har alla som betalat medlemsavgiften senast en vecka innan mötet och som har fyllt 16 under 2023. Sista dag att betala medlemsavgiften är alltså den 10:e april. Vid frågor om betalning av medlemsavgiften hör av dig i första hand till kassören och i andra hand till någon annan i styret.

Här är dagordningen för mötet:

§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 6. Fastställande av föredragningslista.
§ 7. Fastställande av medlemsavgifter.
§ 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 9. Val
a. Val av föreningens ordförande tillika firmatecknare för en tid av ett år.
b. Val av föreningens kassör tillika firmatecknare för en tid av ett år.
c. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
d. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
e. Val av en revisor för en tid av ett år.
§ 10. Övriga frågor
§ 11. Mötet avslutas.


VARMT VÄLKOMMNA!

Glöm inte att anmäla er, så vi vet hur mycket fika vi ska fixa!
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108