Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Nyheter
Kallelse till LiTHe Vilses valmötet(Uppdaterad den 5 april)
2020-03-17 av Henrik Eklund

Härmed kallas alla LiTHe Vilses medlemmar till valmöte den 14 april 2020 för att välja Vilsestyret 20/21.

Valmötet kommer att hållas på distans hjälp av Zoom eftersom vi har för avsikt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att delta i mötet klicka på Zoomlänken.

För att mötet ska fungera så smidigt som möjlig vill vi att var och en ansluter till Zoom på egen hand.(Alltså i möjligaste mån inte befinner sig i samma rum som någon annan mötesdeltagare på grund av ljudåterkoppling)

Motioner till valmötet välkomnas och ska i enlighet med stadgarna vara styret tillhanda senast den 7 april för att behandlas på valmötet. Motioner skickas digitalt till lithevilse@gmail.com.

Frågor angående mötesgenomförande kan skickas till samma mejladress som ovan.

För att ha rösträtt på mötet ska man vara medlem i Vilse och har fyllt 16 år.

Dokument och länkar
Förslag på Vilsestyret 20/21
Dagordning
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108