Vilsefakta

LiTHe Vilse är orienteringsföreningen för alla som pluggar på Linköpings Universitet.
Vi har träningar nästan alla dagar i veckan och håller oss för det mesta inom cykelavstånd från Ryd.

Sponsor
Sign-Sport lampspecialisten.se
Länkar
a s t
Vilse i andra medier
f t t
Nyheter
Kallelse valmöte 4e april
2019-03-04 av Agnes Westerberg

Alla medlemmar är välkomna på valmöte torsdagen den 4:e april kl 20.00 på Alsättersgatan 9C (OL1).

På valmötet väljs nästa läsårs styrelse, valberedning och revisor in. Också eventuella motioner behandlas.

Eventuella motioner ska ha skickats till lithevilse@gmail.com senast den 26:e mars. Rösträtt på mötet har de som betalt medlemsavgiften för läsåret 2018-2019 senast den 28:e mars.Föreslagen dagordning:
Vid valmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av fördragningslista.
6. Fastställande av medlemsavgifter.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. a) Val av föreningens ordförande tillika firmatecknare för en tid av ett år.
b) Val av föreningens kassör tillika firmatecknare för en tid av ett år.
c) Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
d) Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
e) Val av en revisor för en tid av ett år.
9. Övriga frågor.


Utöver att rösta fram nästa års styrelse så bjuder även styret 18/19 på fika - detta vill ni inte missa!

Varmt välkomna!
Fel på sidan? Kontakta admins © LiTHe Vilse Org.nr: 802455-0108